Imprezy harcerskie

54 Harcerski Rajd Świętokrzyski 2012-05-31 do 2012-06-03

Miejsce: Woj. Świętokrzyskie

Chorągiew: Świętokrzyska

Wpisowe:
Trasa I, II (biwakowa, sprzęt noszony) - 25 zł
Trasa IV, V, VII (zagospodarowana) - 35 zł
Trasa III ( zuchowa) - 35 zł
Trasa VI (seniorów) - 50 zł

Informacje:

Kontakt:

starachowice@zhp.pl 

II Ogólnopolski Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej "Bumerang" 2012-03-23 do 2012-03-25

Miejsce: Wrocław

Chorągiew: Dolnośląska, Hufiec Wrocław 

Wpisowe: 25zł
Wpisowe należy wpłacić do dnia 4 marca 2012 r. na konto: Stowarzyszenie „Przyjaciele Nadwarciańskiego Grodu” ul. Skwerowa 10/4 50–303 Wrocław  Bank BGś Nr konta: 72 2030 0045 1110 0000 0196 9170 Z dopiskiem „FESTIWAL BUMERANG + nazwa patrolu”.

Informacje:

Kontakt:

katarzyna.sobieszczanska@zhp.net.pl

18 Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Harcerskiej ŚPIEWOGRANIEC 2011 2011-02-25 do 2011-02-27

25-27 lutego 2011
Miejsce: Tarnobrzeg
Wpisowe: 15-20 zł
Wpisowe do dnia:
Informacje: www.spiewograniec.pl // +48 604 952 468 // FUNPAGE
Ściągnij regulamin i informacje