Imprezy harcerskie

II Ogólnopolski Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej "Bumerang" 2012-03-23 do 2012-03-25

Miejsce: Wrocław

Chorągiew: Dolnośląska, Hufiec Wrocław 

Wpisowe: 25zł
Wpisowe należy wpłacić do dnia 4 marca 2012 r. na konto: Stowarzyszenie „Przyjaciele Nadwarciańskiego Grodu” ul. Skwerowa 10/4 50–303 Wrocław  Bank BGś Nr konta: 72 2030 0045 1110 0000 0196 9170 Z dopiskiem „FESTIWAL BUMERANG + nazwa patrolu”.

Informacje:

Kontakt:

katarzyna.sobieszczanska@zhp.net.pl